Youngstorget


Youngstorget fikk navnet etter Jørgen Young i 1951, som var kjøpmann. Før den tid het det Nytorvet. Det var Jørgen Young som eide løkken hvor torvet i sin tid ble anlagt i 1846. Meningen var at dette skulle være et torg for landbruksprodukter, men var lenge et rent kutorg.

LUKK ViNDUET


Arthur Danielsen jr

Oslo byleksikon